Lover enda et nytt skolebygg

Det er vedtatt at det skal bygges nytt skolebygg på Flåtaløkka. Viken Høyre går inn for at at også Mauritz Hansen-bygget erstattes med et nytt bygg.