Hallbygging i boks

NY IDRETTSHALL: Ny idrettshall skal bygges her, ved Vestsiden ungdomsskole. Per Olve Tobiassen i Kongsberg idrettsråd er den som har kjempet mest for å realisere hallen.

NY IDRETTSHALL: Ny idrettshall skal bygges her, ved Vestsiden ungdomsskole. Per Olve Tobiassen i Kongsberg idrettsråd er den som har kjempet mest for å realisere hallen.

Artikkelen er over 2 år gammel

Politikerne sa endelig ja til bygging av idrettshall. De er også opptatte av at verneverdige hus ikke nødvendigvis står i veien for hallen.

DEL

De som har fulgt debatten har registrert at hallbygging på Vestsiden er en sak med mange fasetter. Det har handlet om at hallen spiser av skolegårdskapasiteten og at denne allerede er i strammeste laget.

Kongsberg Idrettsråd ved Per Olve Tobiassen, har vært en av dem som har kjempet hardest for å bygge hall. Han jublet da politikerne viste hvem vei det gikk i forrige måned. Nå kan han senke skuldrene formelt.

Det har vært forutsatt i kommunale dokumenter at verneverdige hus må bort dersom en hall skal bygges.

I kommunestyret onsdag vedtok politikerne å feie bort de nevnte konsekvenser. Hallen skal bygges. Ingen stemte imot.

LES OGSÅ: Vernede hus står i veien for idrettshall

Hint om debatten videre

At politikerne ikke debatterte verneverdier eller skolegård, betyr ikke at temaene er glemt.

Blant annet sa Kjell Gunnar Hoff (Kbl) at det er mange kriterier inne i bildet ved anlegging av skolegårder. Han er en av dem som ikke vil rive vernede hus.

– Et eksempel fra Moss er en ny skole som bygges hvor elevene har 15 kvadratmeter skolegård per elev. På Vestsiden har de nær 40, poengterte han og sa i sammenhengen at det handler vel så mye om kvalitet som om kvadratmeter.

Dette med kvadratmeter har vært et stort poeng fra skolefolk så vel som foreldre og elever. Så her blir det nok debatt senere.

Rivning

Etter det Lp erfarer er det delte meninger blant politikerne omkring to vernede hus i Maurits Hansens gate. Partiet Rødt har tronet flagg i saken og har sagt at de ikke ønsker riving. De er beredt til å ta den debatten videre.

Veslemøy Fjerdingstad (Rødt) poengterte at det er bra at saksområdene blir separert, at det kan vedtas hall uten at verneverdiene nødvendigvis er en del av saken.

Just Salvesen (KrF) påpekte at det har vært viktig å poengtere at verneverdiene og hallbygging ikke settes opp mot hverandre, ettersom kommunale dokumenter har antydet dette i tidligere behandlingsrunder, nærmere bestemt i utvalget for Kultur og oppvekst hvor han er leder.

LES OGSÅ:

Artikkeltags