Kan søke om skoleskyss hvis skoleveien er farlig

Flere strekninger i Kongsberg er definert som «særlig farlige skolevei». Gamleveien er ikke en av dem.