Fem søker på rektorstilling

Av

Fem menn har søkt på stillingen som rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.