Vindkraft i Kongsberg-traktene: Framstår som et av de mest egnede områdene

NVE peker ut området mellom Telemark, Buskerud og Vestfold som et av de mest spennende områdene for vindkraft i Norge.