Nå skal de forske på rødreven på Skrim

Rødreven skal kartlegges på Skrim.

Rødreven skal kartlegges på Skrim.

Se opp for forskere på snøskuter!

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Forskningsprosjektet «Hvor mye rødrev finnes det» pågår for tiden i Skrim-traktene.

Det skal forskes i flere områder i Norge, og ett av stedene som rødreven skal kartlegges er sør for de høyeste fjella på Skrim, innover i Finnvolldalen blant annet.

Seniorforsker Nina E. Eide ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) står bak prosjektet, og hun er bosatt på Hedenstad.

I forbindelse med prosjektet, skal de hente inn data og prøvemateriale fra rødrev, som urin og ekskrementer, for DNA-identifikasjon. De som deltar i feltinnsamlingen vil ta utgangspunkt i eksisterende veier og skogsbilveinett i området, og der hvor det ikke er brøyta veier, brukes snøskuter. Samtykke fra grunneier er innhentet.

– Hver delrute skal besøkes tre ganger i løpet av uke 7-9, opplyser Nina E. Eide.

Formålet med prosjektet er å utvikle rasjonelle og effektive metoder som kan brukes for å si noe om faktiske tettheter av rødrev. Dette er viktig blant annet for å forstå rødrevens innflytelse på andre arter.

– Rødreven er en innflytelsesrik art i hele sin utbredelse, men kunnskapsstatus for rødrev understreker hvor lite fakta vi har rundt rødreven i Skandinavia og i Norge spesielt, skriver Eide i en e-post.

Forskere mener det er avgjørende å få mer kjennskap til rødrevens grunnleggende økologi og særlig bestandstettheter i ulike landskap.

LES OGSÅ:

Artikkeltags