Nå skal de forske på rødreven på Skrim

Rødreven skal kartlegges på Skrim.

Rødreven skal kartlegges på Skrim.

Se opp for forskere på snøskuter!

DEL

Forskningsprosjektet «Hvor mye rødrev finnes det» pågår for tiden i Skrim-traktene.

Det skal forskes i flere områder i Norge, og ett av stedene som rødreven skal kartlegges er sør for de høyeste fjella på Skrim, innover i Finnvolldalen blant annet.

Seniorforsker Nina E. Eide ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) står bak prosjektet, og hun er bosatt på Hedenstad.

I forbindelse med prosjektet, skal de hente inn data og prøvemateriale fra rødrev, som urin og ekskrementer, for DNA-identifikasjon. De som deltar i feltinnsamlingen vil ta utgangspunkt i eksisterende veier og skogsbilveinett i området, og der hvor det ikke er brøyta veier, brukes snøskuter. Samtykke fra grunneier er innhentet.

– Hver delrute skal besøkes tre ganger i løpet av uke 7-9, opplyser Nina E. Eide.

Formålet med prosjektet er å utvikle rasjonelle og effektive metoder som kan brukes for å si noe om faktiske tettheter av rødrev. Dette er viktig blant annet for å forstå rødrevens innflytelse på andre arter.

– Rødreven er en innflytelsesrik art i hele sin utbredelse, men kunnskapsstatus for rødrev understreker hvor lite fakta vi har rundt rødreven i Skandinavia og i Norge spesielt, skriver Eide i en e-post.

Forskere mener det er avgjørende å få mer kjennskap til rødrevens grunnleggende økologi og særlig bestandstettheter i ulike landskap.

LES OGSÅ:

Artikkeltags