Gå til sidens hovedinnhold

Slutt for Europris på Rudsmoen

Artikkelen er over 12 år gammel

UMU-flertallet stemte mot detaljvarehandel på Rudsmoen. Høyre og Frp vil anke «Europris-saken» til kommunestyret, men vet ikke om de får lov.

Laagendalsposten har tidligere skrevet om Europris, som har drevet i Gomsrudveien 399 på dispensasjon fra kommuneplanen.

Gomsrudveien 399 AS, som eier lokalene, har søkt kommunen om fornyet dispensasjon. Flertallet i Utvalg for miljø- og utvikling fulgte mandag rådmannens anbefaling om å ikke etterkomme ønsket.

Vil ha standpunkt

Stellef Hundseid fremmet forslag om det motsatte, men med bare fire stemmer fordelt på Høyre og Frp ble forslaget nedstemt.

De to partiene forente seg om en mindretallsanke. Det betyr i realiteten at de anker saken til kommunestyret.

– Hensikten vår er å gi innbyggerne mulighet til å ytre seg. Vi ønsker debatt rundt dette, sier Hundseid.

UMU-leder Tetti Selmer (Frp) argumenterer med at det er vanskelig å finne alternative lokaler i Kongsberg sentrum.

– Det er også merkelig at flertallet vil sentralisere butikkene og samtidig redusere biltrafikken i sentrum, sier Selmer.

Nye regler gir usikkerhet

Men det er slett ikke sikkert at Høyre og Frp får lov til å anke til kommunestyret. Årsaken er forvirring rundt bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Tidligere skulle alle saker som falt under plan- og bygningsloven til planutvalget. Med nye regler som kom tidligere i år ble det ikke lenger obligatorisk å ha et eget planutvalg.

Kommunestyret ville i utgangspunktet ha avgjørelsesmyndighet i alle plansaker, men loven ga også kommunestyrene muligheten til å delegere myndigheten.
Da kommunestyret i Kongsberg delegerte myndigheten til UMU forrige onsdag, innebar det at UMU ikke kan anke plansaker til kommunestyret.

Studerer reglene

Overgangsregler ga imidlertid kommunene lov til å kjøre saker etter det gamle regimet, hvilket ville gi Høyre og Frp ankemulighet. Spørsmålet er om det er rom for det i tilfellet Gomsrudveien 399, ettersom Kongsberg kommune allerede har gjennomført lovendringen.

– Byggesakssjefen jobber med å avklare disse spørsmålene nå, sier kommuneadvokat Pål Corneliussen som selv var på mandagens UMU-møte.
Uansett utfall av ankesaken, tyder mye på at Gomsrudveien 399 as ikke får videre dispensasjon fra kommuneplanen.

Kommentarer til denne saken