Vilde vil ha bedre trafikksikkerhet når det er mye snø

Vilde Håvardsrud (MDG) ba ordføreren om svar på hva som blir gjort for å holde gang- og sykkelveier frie for snø og is. Hun tok også opp høye brøytekanter som gjør at enkelte fortau omtrent forsvinner.