Kongsbergs spisesteder skal diskutere hvordan de kan få mer liv i byen

Nå skal byens spisesteder legge hodene i bløt og drøfte hvordan man kan få flere til å spise ute – året rundt.