Starter på ny frisk i Flesberg

OPPSTART: Flesberg kommunestyre er nå offisielt operativt etter valget. 21 represen-tanter, noen nye og en god del ringrever, møtte for første gang i inneværende periode sist torsdag. FOTO: Lars Bryne

OPPSTART: Flesberg kommunestyre er nå offisielt operativt etter valget. 21 represen-tanter, noen nye og en god del ringrever, møtte for første gang i inneværende periode sist torsdag. FOTO: Lars Bryne

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Kommunestyret og underkomiteer i Flesberg ble vedtatt i det første møtet etter valget.

DEL

Som ventet ble Thomas Fosen (H) valgt til ordfører for en ny periode. I avstemmingen fikk han 11 stemmer. Utfordrer Eilev Bekjorden fikk 10.
Heller ikke uventet var det Jon Olav Berget (Ap) som rykket opp i varaordførersetet.
Dermed har Høyre/Ap-koalisjonen i Flesberg sikret seg topplassene for en ny periode.
Venstre er atter inne i kommunestyret etter et fravær. De har én representant.

Nesten alle stilte

21 kommunestyremedlemmer, noen blodferske, andre veteraner, stilte til dyst. Med unntak av Anne Berit Ravnaas og Ole Helge Sønåsen (Frp) som var på Polen-tur med skolen, stilte alle de faste på det konstituerende møtet.
Det er som nevnt Høyre og Arbeiderpartiet som danner flertallskoalisjonen i Flesberg. De stilte med felles forslag til liste i formannskapet.
Dette er det nye formannskapet i Flesberg:
Thomas Fosen (H), Bjørg Homelien (H)
Jon Olav Berget (Ap), Eilev Bekjorden (Frp) og Oddvar Garås (Sp).

Slo sammen

Det ble på møtet foreslått å slå sammen plan- og byggekomiteen og Komité for næring og ressurs. Den nye komiteen blir heretter hetende Komité for plan, næring og ressurs.
Leder av denne ble Brynjulf Ole Hansen (Ap), nestleder Signe Ulland Fløtterud (H), Guro Lie (H), Egil Torolv Langgård (Ap), Gunnar Grette (Frp), Aud Kari Sandbæk Olsen (Frp) og Knut Klev (Sp).

Skole og kultur

Det andre hovedutvalget i flesbergpolitikken heter komité for livsløp og kultur. De har blant annet ansvar for skolene og helsesektoren i kommunen.
Leder av komiteen er Anne-Liz Lande (Frp), nestleder er Anne Berit Ravnås (H), øvrige medlemmer er Anne Hay Simensen (H), Ole Helge Laag (Ap), Tom Roger Svendsrud (H), Sondre Kosmo Paulsen (Frp) og Britt Ingunn Garaas (Sp).
Kommunestyret sist torsdag behandlet ingen øvrige saker enn valg av komiteer og offentlige representanter.
Det var god stemning i kommunestyremøtet. Siste periode, og spesielt de siste par årene, har vært preget av store motsetning mellom de to hovedfløyene Ap/H og Frp/Sp.
Men inntrykket på møtet var at alle stilte med friskt mot. Da gjenstår det å se hva som skjer når hverdagen og budsjettforhandlingene kommer.

Artikkeltags