Fant salamandere og froskeegg i tidligere tørrlagt dam

Statens vegvesen skriver at det er fullt av liv og vann i dammen ved Petter Auderdalsvei/Henckelmyra/Langekjennveien.