Vi har ingen barn å miste

De siste fem årene er 84 barn mellom 0 og 14 år skadet i trafikken i skolestartmåneden august.

I perioden 2010 til 2016 omkom i underkant av fire barn årlig i trafikken, dette er omtrent en halvering i forhold til snittet tiåret før. De fleste barna i denne aldersgruppen ble i perioden skadet som passasjer i bil (223 barn), som syklist (99 barn) eller som fotgjenger (77 barn), totalt 428 skadde barn i perioden 2010-2016, ifølge rapporten fra TØI.

– Det er all grunn til å rope varsku. Tallene for august er 37 prosent høyere enn de andre månedene i snitt, og vi har ingen barn å miste, sier Edmond Wold Gaulen som er fagsjef i Frende Forsikring.

Ulykkene skjer på vei hjem fra skolen

– Mange foreldre kjører barna til og fra skolen selv om skoleveien er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Flere skoler har opprettet egne plasser for av- og påstigning for elevene. Ved å benytte disse plassene blir det sikrere for barna å ferdes i skolens nærområde, sier Jørn Claudius i Statens vegvesen.

– De fleste ulykkene skjer på vei hjem fra skolen i 14-tiden, sier fagsjef Edmond Wold Gaulen i Frende Forsikring.

40 prosent av skadene skjer mellom klokken 14 og 18, mens 10 prosent av ulykkene skjer mellom klokken 07 og 09.

– Vi ser også en liten topp midt på dagen, mens elevene myldrer i storefri og midttime, sier Wold Gaulen.

Statistikken viser at nesten en fjerdedel av ulykkene skjer på fredager, mens 17 prosent skjer på torsdag.

– Generelt øker personskader hvor barn er involvert ved skolestart. Typiske ulykker er påkjørsel av bil i nærheten av skolen. Det er også årsaken til at politiet har hyppige fartskontroller i nærheten av skolene i forbindelse med skolestart.

(Saken fortsetter under bildet)

Senk farten

– Barn er ofte uoppmerksomme, de leker og løper. Bilførerne må tilpasse farten, sier Liv Røssland, som er daglig leder for NAF Bergen og omland. Hun oppfordrer bilførerne om å være ekstra oppmerksomme i disse dager, og huske på at det er barn som går langs veien.

Hun oppfordrer bilførerne om å være ekstra oppmerksomme i disse dager og huske på at det er barn som går langs veien.

– Alle bilister og foreldre som må kjøre barna til skolen må senke farten i nærheten av skolene, og beregne god tid, slik at ikke stress utløser uaktsomhet og noen blir påkjørt, sier Wold Gaulen.

La barna øve seg i trafikken

– Syklister har den høyeste skaderisiko av alle trafikantgrupper, den er 40 ganger så høy som bilførernes. Jeg vil absolutt anbefale at barn får øve litt og friske opp kunnskapene, før de slippes ut i trafikken, sier han.

– Også barna må bevisstgjøres, og det tidlig, gjerne allerede i barnehagen. Det handler om at de blir sett, både på godt belyst skolevei og med refleks når det blir mørkere, sier Røssland.

NAF har blant flere tiltak utarbeidet gratis opplæringspakker til barnehagene. 17 barn under fem år blir skadet som fotgjengere hvert år.

Blant 6–15 åringene skjer rundt 45 prosent av skadene mens barna går eller sykler. For den yngste aldersgruppen, skjer de fleste ulykkene mens barna er passasjer i bil, viser rapporten fra TØI.

Stressede sjåfører fører til ulykker

Tidspress og foreldres bekymringer for sikkerheten på skoleveien er to viktige grunner til at barn kjøres til skolen, ifølge en rapport om barn og ungdom i trafikken utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2018.

– Foreldre skal rekke jobben og er stresset, kjører for fort, skal snu og rygge et sted det kryr av barn. Så går det galt.


LES OGSÅ: Ble robbet av falsk hjemmesykepleier: Føler frykt etter hjemmeran

LES OGSÅ: Historisk vei var i ferd med å gro igjen – så dukket de frivillige opp

LES OGSÅ: Alle 887 kunder skal nå ha fått strømmen tilbake