Legger om høyspent ved Kongsberg bru

OMLEGGING: Her står en av de nye høyspentmastene - gammel mast ses i bakgrunnen.

OMLEGGING: Her står en av de nye høyspentmastene - gammel mast ses i bakgrunnen. Foto:

Høyspentlinjen mellom Skollenborg og Gomsrud trafostasjon er lagt om forbi Bølgen og Kongsberg bru.

DEL

Eldre tremaster er skiftet ut med nye og høyere stålmaster, slik at høyspentlinjene krysser Bølgen og Kongsberg bru fra Sellikdalen over til Gomsrud høyere enn tidligere, skriver veivesenet på sine nettsider.

Årsaken til at linjen flyttes, er at linjene ikke skal komme i konflikt med trafikken på Kongsberg bru. Strekningen som legges om, er på rundt 900 meter.

Høyspentkablene har midlertidig blitt lagt i en kabelgrøft mens veiarbeidet har pågått. Nå monteres fire store nye master fra Sellikdalen og nordover langs Lågen før linjen krysser over til Gomsrud trafostasjon.

LES OGSÅ: Dette er mange huseieres store skrekk, men Kenneths råd kan være til god hjelp: – Det går kjempefint å sjekke selv (+)

Artikkeltags