Studenter dropper undergang og krysser veien: Studentskipnaden: – Veldig fortvilende

Mange studenter i de nye studentboligene i Hasbergtjerndalen velger å krysse den trafikkerte veien for å komme til skolen. Det bekymrer Studentskipnaden at det ikke er fotgjengerovergang i området.