Sa nei til nytt anlegg på Moen

Flertallet i formannskapet vil ha nytt renseanlegg i Svene – og stemte nei å gå videre med forslaget om et infiltrasjonsanlegg på Moen.