Semitraileren veltet på fv. 40 - sjåføren kunne klatre uskadet ut

Men politiet var litt usikre på hva som egentlig hadde skjedd.