Næringslivet bekymra for brustengning - veivesenet håper å korte ned på stengetiden

Artikkelen er over 1 år gammel

Stegningen av Grettefoss bru på nyåret har skapt bekymring. Men nå blir stengningsperioden trolig kortet ned.