Det var i slutten av oktober kvinnen skrev under kjøpekontrakten for et gammelt hus i Krags gate i Kongsberg. Hun kjøpte huset for 950.000 kroner av en kjenning som hadde eid huset et halvt år, uten å ha bodd i det selv. Han opplyste imidlertid at huset var i svært dårlig stand på grunn av setning i grunnen, og at han hadde planlagt å sette det i stand. Han var bygningskyndig og skulle utføre arbeidet selv, og han hadde beregnet utgiftene til materialer til 50.000 kroner. Verdien av egeninnsatsen var ikke beregnet.
I kjøpekontrakten ble det tatt forbehold om at eiendommen ble solgt "som den er". I tillegg omfattet kontrakten et punkt om takstmannens rapport, og at kjøperen ikke kunne påberope seg feil og mangler som er beskrevet i den. Retten kom derfor til at selgeren har oppfylt sine forpliktelser i forbindelse med salget, mens kjøperen nok burde foretatt ytterligere undersøkelser før hun skrev kontrakt. Retten mener det er helt klart at slike undersøkelser ville vist omfanget av skjevhetene og gitt et bedre bilde på hva utbedringen ville kostet.
I tillegg til at kjøperen ikke fikk medhold i kravet om prisavslag, ble hun dømt til å betale selgeren 38.500 kroner for dekning av hans saksomkostninger.