Marie Lovise (23) vil inspirere flere jenter til å ta teknologiutdanning

Det er stort behov for at flere jenter søker teknologiutdanning. Marie Lovise (23) ville ikke valgt noe annet.