Tilsyn ved avløpsanlegget avdekket alvorlige avvik – kan få 700.000 kroner i tvangsmulkt

For mange kloakk-lekkasjer og fare for forurensning i Lågen, var noe av det som ble avdekket under et tilsyn ved Sellikdalen renseanlegg. Nå risikerer Kongsberg kommune 700.000 kroner i tvangsmulkt om ikke de alvorlige avvikene blir rettet innen fristen.