Fylkesmannen kritiserer hjemmesykepleien etter dødsfall: – Ikke forsvarlig helsehjelp

Magnhild (85) ba om hjelp, men ble ikke hørt. Kort tid etter døde hun. Nå får hjemmesykepleien i Nore og Uvdal kritikk fra fylkesmannen, som mener helsehjelpen hun fikk ikke var forsvarlig.