Glatte veier - lastebil i grøfta

Vogntog gled utfor på Bassrudåsen. Stedvis er det eksempler på regn som underkjøles. Enkelte veier er veldig glatte.