Tre av dem er allerede klare og tatt i bruk. 10 av dem er påbegynt. For bru nummer 14, som er Lassedalen bru, startet arbeidene etter planen på denne siden av nyttår, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Den mye omtalte Saggrenda bru er E134-prosjektets største enkeltkonstruksjon med sine over 300 meter.

LES OGSÅ: Saggrenda bru reiser seg

Den første brua som sto ferdig var Majorplassen bru, som går over den nye europaveien rett ved den tidligere Aas kafeteria.

 

Kongsgårdmoen bru ble åpnet uka etter, i fjor sommer. Den ligger på tverrveien på Trollerudmoen. Brua er en av prosjektets korteste med sine 16 meter.

For halvannen måned siden åpnet Fiskumelva bru, da ny fv. 72 Darbu ble innviet og tatt i bruk.

I tillegg til de 14 bruene kommer en rekke underganger, eller kulverter som veivesenet så fint kaller det, og gang- og sykkelveibruer.

Dette er de 14 bruene

Bildeserie

Bruene på E134 Damåsen-Saggrenda

 

Her ser du lista over alle bruene som bygges i forbindelse med ny E134 mellom Saggrenda og Damåsen. Tilknyttet dette prosjektet er også ny nedføringsvei til Darbu, ny tverrvei på Trollerudmoen og ny Teigen-undergang. Alle de 14 bruene ligger altså ikke på den nye E134.

 • Saggrenda bru: 307 meter
 • Kongsberg I bru: 172 meter
 • Damåsen bru: 112 meter
 • Fiskumelva bru: 90 meter
 • Sellikdalen bru: 86 meter
 • Lassedalen bru: 74 meter
 • Majorplassen bru: 71 meter
 • Kvennaløkka bru: 48 meter
 • Diseplassen bru: 48 meter
 • Sellikbekken bru: 40 meter
 • Olsrud bru: 35 meter
 • Kongsgårdsmoen II bru: 16 meter
 • Grinden bru: 14 meter
 • Gomsrud bru: 13 meter