Det var første gang kommunen gjennomførte en slik øvelse og det stilte om lag 45 frivillige fra Kongsberg Røde Kors med folk både fra hjelpekorpset og besøkstjenesten.

Det var folk fra Kvinners Frivillige Beredskap i Kongsberg og Sandsvær, sanitetsforeningene fra hele kommunen og folk fra Kongsberg tennisklubb. Om lag 150 skoleelever fra Vestsiden og Skavanger var med og ble tatt hånd om på evakueringssenteret.

Kommunen arbeider med en beredskapsplan for små og store ulykker, og øvelsen var et ledd i å etablere et senter som skal ta imot dem som blir evakuert.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i kommunen. De var positive med en gang og vi er sikre på at de også stiller med folk dersom det blir alvor, sier Odd Resser som er beredskapsansvarlig i kommunen.

Trener systemet

I Kongsberghallen var det først teoretisk opplæring og gjennomgang av øvelsen. Og ikke minst snakk om samhandling mellom de frivillige og kriseledelsen i kommunen.

For alle parter er det viktig å lære og notere seg hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre, slik at alle er godt forberedt den dagen det blir aktuelt å foreta evakuering av mange mennesker.

– Sist vi hadde en større evakuering i kommunen, var da fyrverkeri bedriften i Hvittingfoss ble ødelagt, sier Odd Resser.

Det er ved større ulykker og branner at evakuering er aktuelt.

Tatt godt imot

Skoleelevene som var med på øvelsen ble tatt imot i Kongsberghallen. Der ble de registrert av mannskaper fra Røde Kors. de fikk nummer rundt halsen og gikk videre inn i hallen til nærmere registrering.

Der satt det folk som tok ytterligere personopplysninger om dem, hvordan de følte seg og om de var avhengig av medisiner. Akkurat slik det vil foregå hvis det blir alvor.

I Kongsberghallen fikk elevene boller og juice, før de fikk en orientering om betydningen av øvelsen.
Mens det var viktig å foreta en skikkelig registering av alle som kom inn, var det like viktig at alle registrerte seg ved utgangen.

Trygghet

Kommunikasjonsrådgiver Ragne Hvidsten sier at en slik øvelse er viktig både for å trene partene som skal være med og for å gi befolkningen trygghet for at kommunen er forberedt dersom noe skulle skje.