Det sa Per Olaf Lundteigen til TV2 i går kveld. Lundteigen har hele tiden vært på grunneiernes side i vernesaken i Trillemarka-Rollag Østfjell, og i går gikk han hardt ut mot SV.
– Den mest trua arten i Trillemarka er bøndene, og SV kan ødelegge det rød-grønne regjeringssamarbeidet med sin motstand mot grunneieralternativet, sa han til TV2.

Følelser

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at Lundteigen truer med regjeringskrise på grunn av vernesaken.
– Tall fra Fylkesmannen viser at 1,8 arbeidsplasser går tapt i skogbruket i verneområdet. Når Lundteigen kan true med regjeringskrise på bakgrunn av disse tallene baserer han sitt standpunkt på følelser i stedet for fakta om hva et vern vil innebære, mener Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.

Mangler helhet

Han mener at Lundteigen mangler helhetsperspektiv i lys av dokumentaren "Skogens konger" som ble sendt på NRK Brennpunkt i går kveld. Den viste at skogbrukerne ikke klarer å følge sine egne miljøstandarder i verneverdige skogsområder. Brennpunkt dokumenterte blant annet at det ble hogget trær i verneverdige områder og solgt til industrien som miljøvennlig tømmer.
– Når han ønsker å lage regjeringskrise på denne saken vitner det om at han fremdeles vil at skogeierne skal ha både bukken, havresekken og hele havreåkeren når det gjelder forvaltning av skogen og verneverdige områder, sier Baardseth.

Verne mer

Han mener også at fordi skogeierne ikke følger miljøstandardene må enda mer skog vernes for å oppnå målet om 4,6 prosent vernet skog innen få år.
– Brennpunkt-dokumentaren er enda et bevis på at skogeierne ikke holder det de lover, derfor må vi nok verne mer skog. Kanskje må vi opp mot 9 prosent for å bevare de artene som er truet, forteller han.
Levende skog er en miljøstandard som er utarbeidet av skogeierne selv, og er en frivillig ordning. Halvparten av alle arter som er truet av utryddelse i Norge lever i skogen.