Foreslår å utvide Trillemarka naturreservat

Verneforslag for utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er nå sendt på høring.

DEL

Verneforslaget er en utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell i området rundt Nedalsfjellet i Sigdal kommune. Forslått utvidelse er 1. 143 dekar med i hovedsak eldre skog med viktig biologisk mangfold.

Det er ikke registrerte naturtyper eller rødlistede arter i utvidelsesarealene, men de har likevel naturkvaliteter som kvalifiserer for vern, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

Du kan gi dine innspill innen 20. februar 2020.

Artikkeltags