– Kongsberg trenger flere fasiliteter for bobilturistene

Bobileier Rolf Kragh mener en kommune som Kongsberg burde legge bedre til rette for bobiler. Kommunen har flere planer.