Derfor er det så sterke følelser rundt ulv

Ulv engasjerer mer enn både gaupe og bjørn. Forsker Ketil Skogen har forsket på problemstillingene rundt rovdyrdebatten.