Forbereder ny bru over Lågen

Arbeidet med gang- og sykkelbru over Lågen er nå i startfasen.