Alle de seks tunnelløpene i E134 er ferdig sprengt, men det jobbes fortsatt inne i fjellet.

Tunnelportalene til Moanetunnelen bygges opp og skyves inn på såkalt H-bjelk-skinner til riktig plass, før det pumpes betong inn i forskaling, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nye E134 skal suse over denne undergangen

Beskytter mot vann, snø og stein

Med det som kalles doka-reis i stål er forskalingen bygd som en kjøreboks, som går på skinner fra tunnelåpningen og 30 meter utover.

Tunnelportaler er byggverk som benyttes i endene av fjelltunneler for å beskytte tunnelåpningen mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord, ifølge pressemeldingen.

Dette er normal bygging av tunnelportaler og ikke spesielt for denne E134-tunnelen.

 

Jekkes ut

I hver ende av den om lag 280 meter lange Moanetunnelen bygges det nå slike portaler ved hjelp av en forskaling som føres på skinne fram til riktig posisjon.

Deretter jekkes det ut slik at portalen får riktig profil. Portalene bygges i betong og danner dermed åpningen på tunnelen i hver ende.

Det ble lys i Moanetunnelen i september, som var den første av de seks tunnelløpene på E134-prosjektet. Den 25. januar ble Vollåstunnelen ferdigsprengt, noe som betyr at det er gjennomslag i alle de seks tunnelløpene prosjektet.

Ny E134 Damåsen-Saggrenda

Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet veinett for gjennomganggstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert veinett og bedre trafikksikkerheten.

Omtalt i Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

Lengde: 13,2 kilometer.

Finansiering: Stat, bompenger.

Totalkostnad: 4,2 mrd. kr.

Oppstart: Våren 2015

Antatt åpnet: Høsten 2019

Kilde: Statens vegvesen

 

LES OGSÅ: