32 ansatte i Vestre Viken tas ut i streik

Streiken mellom Fagforbudet og Spekter Helse trappes opp, og mandag morgen blir 32 ansatte i Vestre Viken tatt ut i streik.