Nytorvet blir en viktig by-brikke

Byutviklingsprosjektet i Kongsberg har lansert mange tanker og ideer. Noen av dem handler om Nytorget på Vestsiden. Og her ventes en diskusjon om hvor tungt gamle byggetradisjoner skal veie.