Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer å selge perle

Artikkelen er over 16 år gammel

Sandoren – ei perle av et hytteanlegg på Skrim – vurderes solgt. Det er Landbrukshøgskolen som eier det, men anlegget har også vært mye brukt av lag og foreninger.

Avgjørelse om salg eller nødvendig opprustning av Sandoren skulle vært avgjort i mars. Etter press, blant annet fra studentene på Landbrukshøgskolen, ble saken utsatt.
Nå pågår nye utredninger før hytteanleggets skjebne besegles.

Tilhørte Skogskolen
Sandoren tilhørte egentlig Skogskolen på Tislegård. Den gikk for mange år siden fra å være en selvstendig skole til å bli et desentralisert første skoleår for høgskolen på Ås. Skogskolen ble lagt ned og solgt i 2000. Høgskolen, eller Universitet for miljø og biovitenskap (UMB), som det nå heter, overtok da Sandoren.
Skogskolen brukte anlegget både til undervisning og sosiale arrangementer. Lanbrukshøgskolen har også hatt kombinerte faglige og sosiale aktiviteter på Sandoren. Dessuten har eiendommen blitt leid ut til andre skoler, lag og foreninger i Kongsberg-distriktet.
Sandoren består i dag av fem store og små bygninger. Ei stor toetasjes hytte og to mindre hytter med god overnattingskapasitet. Hyttene ligger idyllisk til ved Sandorenvannet og det er bilvei stengt med bom helt fram.

Nedslitt
I et internt styrenotat fra Landbrukshøgskolen karakteriseres Sandoren som et «noe slitent» anlegg i dag. Det er behov for ganske omfattende vedlikehold. Anlegget vurderes til å ha begrenset interesse i den tilstand det har nå.
Det er også uenighet om hvem som eier grunnen hyttene står på. Opplysningsvesenets fond og Statsskog, som er store grunneiere i området, har ment at de eide hver sin del av eiendommen. To hytter som lå på Statsskogs grunn ble overført til Statsskog i forbindelse med avviklingen av Skogskolen.
Etter det har Landbrukshøgskolen og Opplysningsvesenets fond kranglet om eiendomsretten til resten av tomta. Denne uenigheten er noe av årsaken til at høgskolen ikke har brukt penger på vedlikehold.
Det pågår nå forhandlinger i et forsøk på endelig å avklare eiendomsforholdet, forteller plan- og utviklingsdirektør Elisabeth Blichfeldt ved UMB. Spørsmålet om eventuelt salg av Sandoren vil trolig ikke bli tatt opp igjen før eiendomsspørsmålet er avklart.
Blichfeldt er ellers ikke villig til å si så mye mer om saken. Den er også unntatt offentlighet i universitetets styre.

LES MER i PAPIRUTGAVEN

Kommentarer til denne saken