Rørlegger: – Bransjen skriker etter folk

Torsdag fikk 9. og 10.-klassinger i Kongsberg snuse på forskjellige yrker, og fikk kanskje en idé om videre utdanningsvalg.