Det er svært utfordrende å utvikle nye forretningsideer på og rundt Nytorget. Berntsen-gården i Myntgata 14 som er midt i «smørøyet» har stått og forfalt i mange år og det har vært mye frem og tilbake angående hvordan et nytt bygg må tilpasse seg til omkringliggende verneverdig miljø.

Kongsberg kommune har bedt om innspill på høringen om nytt bygg på Nytorget og da har «Fylkesråd for plan, klima og miljø» i Viken kommet med innsigelser til byggeplanene. Kongsberg kommune må spesielt se på byggehøyder og utforming mot Myntgata og Nytorget, og betydningen av prosjektet for utvikling av bysentrumet, Vestsida, inkludert uteservering på Nytorget. Det betyr at planen må endres før den kan gå videre.

MDG mener at denne gang legger Fylkesrådet altfor stor og ensidig vekt på «nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til Vestsida og denne bydelens særegne kulturhistorie tilknyttet Kongsbergs historie som bergstad». Ref. Høringsuttalelse fra Viken fylkeskommune datert 07.04.2022.

Fylkesrådet er kritisk til bl.a. byggehøyder og takvinduer, og balkonger ut mot Nytorget som fylkesrådet hevder kan virke privatiserende og svekke opplevelses- og kunnskapsverdiene i området.

Byggehøyder er et tema i MDG som vi har litt forskjellige meninger om internt, men det er viktig for MDG.

Derfor er det fint å se at øverste etasje er innovertrukket og da ser bygget ikke så høyt ut fra Nytorget.

MDG mener i tillegg at noen balkonger ut mot Nytorget ikke vil oppfattes særlig privatiserende og ikke føre til redusert attraktivitet på selve torget.

MDG mener at fylkesrådet har fokusert for mye på det flotte kulturmiljøet på Vestsida og det er viktig, men samtidig har ikke fylkesrådet vurdert godt nok det sosiale- og økonomiske bærekraftssiden av utviklingen på Nytorget og Vestsida som gjør at folk vil svært gjerne bo og arbeide i området, og ikke minst at folk vil besøke området.

MDG merker seg at Fylkesrådet ser det som positivt at en ønsker å forsterke torgfunksjonen og skape en utvikling som vil styrke det offentlige roms attraktivitet.

MDG vil at Nytorget og hele Vestsida blir et område som inviterer til inkludering og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert bydel. Det er det et stort behov for!

Da bør det legges vekt på en helhetlig utvikling av Nytorget og Vestsida som inkluderer økonomisk og sosialt bærekraftig ikke bare kulturelt.

En slik helhetlig utvikling vil føre til et nytt og bedre liv på og rundt Nytorget og Vestsida. Så MDG oppfordrer partene til å gjøre det som er best for bydelen og nåværende og kommende generasjoner.