Den nye banken skal hete SpareBank 1 Sørøst-Norge, får 520 ansatte på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke, står det i en pressemelding.

Lokalt fokus

SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker med markedsområder som grenser til hverandre. Regionen har cirka 750.000 innbyggere og et godt diversifisert næringsliv. Begge bankene har utstedt egenkapitalbevis som er notert ved Oslo Børs, og er tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

Tilstedeværelse i lokalområdene og fokus på det nære skal videreføres i den nye banken. Samtidig er målet å skape en enda mer kundeorientert og relevant bank med fordelene en større bank kan gi, står det i pressemeldingen.

Grundige prosesser

Administrerende direktør i den sammenslåtte banken vil være Per Halvorsen, styreleder blir Finn Haugan og nestleder i styret blir Anne Berg Behring. Hovedkontoret skal opprettes i Sandefjord kommune, som er et naturlig midtpunkt i de to bankenes markedsområder. Alt annet desentraliseres med korte beslutningsveier i de respektive markedsområder.

Sammenslåingen antas å bli gjennomført 1. juni 2021, etter godkjenning i Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.

LES OGSÅ: