(Drammens Tidende)

Videre følger E134 Røldal – Seljestad i Vestland, E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland – Slæen i Vestland på listen. Disse fire veiprosjektene anser Vegvesenet for å være helt klare for oppstart.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tirsdag la Vegvesenet fram sine porteføljeprioriteringer for perioden 2023 til 2027 til Samferdselsdepartementet, hvor det gjøres anbefalinger til rekkefølgen av store veiprosjekter.

Listen inneholder 20 store veiprosjekter over hele landet i prioritert rekkefølge. I tillegg til denne listen har også Vegvesenet en liste over veiprosjekter til mellom 200 millioner og en milliard kroner. Øverst på denne listen er Holmenbrua i Drammen.