Nytt skoleveikart på Skavanger

Arbeider ved Skavanger skole er påbegynt. Ettersom området blir preget av anleggstrafikk, er det lagt opp til et nytt trafikkmønster for myke trafikanter.