Gå til sidens hovedinnhold

Nytt svømmeanlegg i Kongsberg

Kjersti Morseth Hallerud

Anleggskontakt i BK-svømming

Kongsberg

Følg på: Facebook

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Behovet for nytt svømmeanlegg i Kongsberg presser seg frem ettersom eksisterende hall har en veldig begrenset levetid igjen. Og det tar tid å planlegge, budsjettere og bygge nye anlegg.

BK-svømming er naturligvis opptatt av dette spørsmålet, men å ha et svømmetilbud i byen betyr mer enn bare å ha et godt tilbud for aktive idrettsutøvere. Et svømmeanlegg er viktig av mange hensyn!

Svømmeundervisning i grunnskolen er lovpålagt, og gjennom kunnskapsløftet har lærerplanen fått nye kompetansemål for svømming og livredning. Det innebærer behov for økt svømmeundervisning for elever opp til 10. klasse, og det er skoleeier som er ansvarlig for at forholdene legges til rette med blant annet anleggskapasitet.

Svømmeanlegg er også viktig for Kongsberg kommune sine innbyggere generelt. Svømming er et viktig lavterskeltilbud for folk i alle aldre. Svømming kan utøves av alle aldersgrupper uavhengig av fysikk. Nesten alle kan ha glede og nytte av aktivitet i vann, og svømming er derfor viktig i et folkehelseperspektiv. Å legge forholdene til rette for et godt svømme- og vannaktivitetstilbud er derfor veldig viktig for innbyggerne i Kongsberg kommune. Forskning viser at god folkehelse gir økt trivsel!

Svømmeklubben i Kongsberg, BK-svømming, er helt avhengig av en fungerende svømmehall med nok kapasitet for å kunne opprettholde klubbens tilbud. I dag har svømmerne våre trening kl 06:00 om morgenen fire ganger i uken for å få nok treningstid i en hall der kapasiteten er sprengt. Svømming er en krevende sport som fordrer mange treningstimer i uken om man ønsker å satse på høyt nivå. BK- svømming er en breddeklubb som ønsker å tilby et godt opplegg for alle nivåer. Klubben har over 90 aktive konkurranseutøvere og ca. 300 medlemmer. Da er tid og plass nok i bassenget kjempeviktig!

I tillegg utdanner klubben kontinuerlig svømmeinstruktører med livredningskompetanse som sørger for at vi kan tilby ca 600 barn og unge svømmekurs hvert år. I tillegg arrangerer vi voksenkurs og teknikk-kurs. Det er ventelister på svømmeskolen vår, og det er hallkapasitet som gjør at vi ikke kan gi et ytterligere tilbud. Klubben tar i bruk det som er av ledig bassengkapasitet både i Kongsberg svømmehall, på Skavanger og på Skinnarberga.

Svømmeklubbens ulike aktiviteter er viktig for Kongsbergs oppvoksende befolkning med hensyn til å spre glede ved aktivitet i vann og livreddende svømmeopplæring. Klubben har et veldig godt samarbeid med Kongsberg kommune og setter pris på den velvilje de viser ved å legge til rette så godt det lar seg gjøre med det anlegget man har til rådighet. Normen sier at man bør ha et 25 meters basseng pr 10 000 innbygger i kommunen, så det sier seg selv at det ikke er mye å gå på med hensyn til kapasitet i Kongsberg.

Vi er nå bekymret for den begrensede levetiden til eksisterende svømmehall. Uten hall blir det ingen svømmeklubb og følgelig heller ingen svømmeskole i Kongsberg. Svømmeundervisning for skolene uteblir også uten svømmehall.

I kommunens kulturanleggsplan er det gjort vedtak om at ny svømmehall skal vurderes og utredes i løpet av planperiodens første halvdel - som vil si i løpet av 2019. Sett i sammenheng med at kommunen nå er i gang med kommuneplanens arealdel hvor viktige funksjoner og tilbud skal lokaliseres bør nytt svømmeanlegg settes på sakskartet. Vi håper de politiske partiene i Kongsberg vil ta denne debatten, og spør oss om «idrettsbyen» Kongsberg har råd til å la være å gi innbyggerne et godt svømmetilbud? Kunne nytt svømmeanlegg vært en gave til Kongsbergs befolkning i jubileumsåret 2024?

Kommentarer til denne saken