La meg først si at jeg har stor respekt for den innsatsen Bjørn Tore Ødegården gjør og har gjort for Kongsberg i Fylkestinget. Det står fast.

Når det gjelder Ødegårdens forsøk på å omskrive historien forut for beslutningen om å bygge KKP/Krona, mangler respekten. Vi som senere ble å finne i Kongsberglista advarte og advarte. Tilslutt ba vi tidligere ordfører om å bygge KKP for kommunens regning.

Vi fikk ikke engang svar på anmodningen. Jeg forstår godt at Arbeiderpartiet er imot Offentlig Privat Samarbeid (OPS), som partiet også hadde programfestet da de inngikk avtalen. Et OPS-samarbeid må være avtalt mellom likeverdige partnere skal det fungere.

Den første samarbeidspartner som ble foreslått for kommunestyret var dessuten et rent finansselskap i skatteparadiset Luxembourg, som også SV stemte for å gå i samarbeid med.

Det er ikke til å tro.

I prosessen trakk finansselskapet seg fra samarbeidet med Bolten, og i stedet kom nåværende eiere inn. Glem heller ikke den uavhengige BDO-rapporten som gransket hele prosessen som ledet opp til KKP. Den kritiserte sterkt saksbehandlingen. Den ble også lest av den ansvarlige statsråden (fra Arbeiderpartiet), som hadde det politiske ansvaret for bygget på Raumyr. Hun gikk imot flytting av Hibu.

Det var selvfølgelig alternativer til å flytte høyskolen. Statsbygg kom med et svært lukrativt tilbud om å bli på Raumyr.

Det ville også gitt Fagskolen/fylket langt billigere lokaler (og ikke minst mer plass). Rektor og Hibu-styret var totalt uinteressert i å følge opp det. KKP skulle bygges, koste hva det koste ville.

Bjørn Tore Ødegården skriver avslutningsvis «Når resultatene kommer til å røske tak i kommunekassa, fylkeskassa og statskassa, og konsekvensene av at kommunen ikke lenger har en hånd på rattet når det gjelder utviklingen av KRONA og denne viktige delen av Vestsiden viser seg bør alle som bryr seg sende en tanke til de som solgte ut det offentlige deleierskapet i KRONA til storkapitalen».

Resultatene har allerede kommet.

Basert på verdivurderingen som ligger til grunn for kommunens eierandel, ga Arbeiderpartiet , Høyre og SV «storkapitalen» en helt gratis gave på kr 137 mill. (kr 143 minus innskutt aksjekapital på kr 6 mill.)