I disse dager vender rundt 50.000 elever tilbake på videregående skole i Viken, etter en lang sommerferie. For tusenvis av 1.-klassinger markeres overgangen til en helt ny skolehverdag etter ti år i grunnskolen.

Å begynne på videregående er et valg ungdommene har gjort selv. De har gradvis blitt vant til å jobbe mer selvstendig. De som begynner i 1. klasse er 16 år, og snart «voksne». I løpet av årene de tilbringer på videregående skole blir de myndige. Det kan derfor være lett å tenke at nå klarer barna seg selv, og mange foreldre og foresatte gir kanskje slipp på oppfølgingen man har vært vant til å gi på barne- og ungdomsskolen.

Til deg som har barn eller barnebarn i videregående skole, eller jobber med ungdom i videregående skole har jeg lyst til å si: Vær der for de unge. Vær en god rollemodell. Følg dem opp. Bry deg. Spør en ekstra gang. Det kan bety mer enn du tror.

Overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole kan for noen oppleves som utfordrende. Man får nye fag, nye lærere, nye medelever, nye arbeidsmåter og større ansvar for egen skolehverdag. I tillegg venter russefeiringen mot slutten av skoletiden, noe vi vet mange elever bruker mye tid og energi på, gjerne flere år i forkant.

Fylkesrådet vil at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Et bredt videregående opplæringstilbud er avgjørende for at arbeidslivet skal få tilgang på nødvendig kompetanse i hele fylket. Flere må fullføre og bestå videregående opplæring. Uansett bakgrunn og bosted skal elevene ha et godt tilbud. Da er det viktig at de har gode og trygge voksne rundt seg. Betydningen av et godt skole-hjem-samarbeid også gjennom videregående opplæring kan derfor ikke overvurderes. Gå på foreldremøter, hold kontakt med skolen, engasjer deg i ungdommens opplæring.

La oss som er voksne sammen jobbe for at ungdommene våre får en så god tid som mulig på videregående skole.

Lykke til!