Det er alltid trist å høre at noen har forlatt denne verden, og ekstra trist er det i disse korona-tider. Da vi fikk meldingen om at Øivind Landsverk var død, begynte minnene å dukke opp. Vi hadde ikke fått besøke ham i det siste, og nå er det for sent.

Mandag ettermiddag den 18. januar hadde han besøk av Grethe og ett av barna. Det ble det siste besøket han hadde. I løpet av natten den 19. januar 2021 døde han, 87 år gammel.

eØivind vokste opp på gården Nordre Mørk på Hedenstad sammen med foreldre og fire søsken. Øivind var den nest yngste, født 5. februar 1933.

Litt lenger opp i bygda, på gården Opjorden bodde Grethe Hedvig. I 1956 ble hun gift med Øivind.

De fikk fire barn, noe som førte hele familien inn i Skrims miljø. Alle barna var aktive og gode i de forskjellige idrettene i laget, og Øivind var aktivt med for å følge dem opp. Grethe var en viktig person i Skrims damegruppe, og derved også på Labrolokalet. Var du hjemme hos Øivind for å diskutere Skrimsaker, kom Grethe alltid med kaker og kaffe, ja også hjemmebakte rundstykker med deilig pålegg.

Øivind hadde en viktig jobb som leder av Forsvarets Felles Materielle Tjenester (FFMT) med kontorer i KV. Han var mye ute på jobbreiser, innenlands og i utlandet, som Tyskland og USA.

Øivind ble etter hvert en av bautaene i Skrim. Han hadde to perioder på 1970-tallet hvor han var leder i Skrim, og satt i hovedstyret da Skrim fylte 75 og 100 år.

Helt fortjent ble han æresmedlem i IL Skrim i 1985.

Men, det var på anleggsfronten han utmerket seg mest, som eiendomsbestyrer i Skrims hovedstyre. Her passet han utmerket. Som dere ser på bildet var han alltid blid og hyggelig, men kunne også være bestemt og ikke gi seg. Det passet bra når han forhandlet avtaler i forbindelse med innkjøp av store summer til Skrim. Han ordnet alltid gode rabatter.

Øivind har vært aktiv i alle Skrims anlegg i løpet av sin Skrimperiode, men vi skal trekke frem noen områder som har hatt stor betydning for Skrims fremtid.

Vi kan begynne med Labrolokalet som Skrim eide fra 1973 til 2007. Stedet hadde stor betydning for det flotte samholdet i Skrim, med fellesarrangementer som bingo og dansefester. Lokalet ble i perioden pusset opp og utvidet og Øivind var selvfølgelig en nøkkelperson.

Sølvverkssletta. Her hadde Øivind et hovedansvar for etablering av en fotballbane, i samarbeid med Skogskolen. Banene ble åpnet i august 1991.

Flytting av skistadion på Heistadmoen skjedde på 1990-tallet. Dette var selvfølgelig i samarbeid med Forsvaret og Øivind var en av krumtappene i samarbeidet. Uten denne endringen hadde ikke skistadion vært det den er i dag. Flyttingen var ferdig i 1996.

Dette var ikke slutten, men «begynnelsen» på Heistadmoen Skistadion. Her ble det store byggeprosjekter i tur og orden.

Øivind sørget for å få Skistua på plass. Han klarte å få flotte brakker helt gratis fra Kongsberg Næringspark, noe som dannet grunnlaget for skistua. Dette var typisk Øivind. Dermed var den viktige Skistua på plass til kun 75.000 kroner

Før NM på ski i 2006 ble behovet etter hvert enda større og det ene bygget etter det andre dukket opp. Snøproduksjon var et av områdene hvor Øivind brukte mye tid. I 2007 kjøpte Skrim ny tråkkemaskin. Det var Øivind som førte forhandlingene med leverandøren. Han ringte fra en skitur på Hardangervidda om at han hadde fått enda 25.000 kroner til i avslag. Da fikk han kontant svar om at Skrim kunne si ja til tilbudet.

Slik kunne vi holdt på og skrevet om alle de oppgavene Øivind har vært en viktig person for Skrim og dermed lokalsamfunnet, men velger å avslutte med at han også var involvert i beslutningen om flytting av fotballbanen på Skrimsletta til Kongsgårdmoen. Dette området har blitt et prakteksemplar med barnehage, skolebygg, idrettshaller og fotballbaner.

Da ungdomsskolen skulle bygges var det spørsmål om hva den skulle hete. Et av barnebarna til Øivind og Grethe foreslo Skrim ungdomsskole, og det ble det. Hun foreslo også navnet Skrimhallen og deretter ble hele området hetende Skrim Idrettspark.

Øivind har hatt mange gode støttespillere og i den forbindelse må vi ikke glemme Skrimreserven. En viktig dugnadsgjeng for Øivinds arbeid for Skrim.

I 2012 flyttet Øivind og Grethe fra eneboligen litt ovenfor Heistadmoen til flott leilighet nær Kongsberg sentrum. Øivind var redd for at den dagen ville komme da han ikke kunne kjøre Grethe til byen, og det hadde han rett i. Nå kan Grethe fortsette sitt liv i flott leilighet i gåavstand til sentrum.

Vi tenker på Grethe og familien, og vil sammen med dere føle savnet av Øivind.