Jeg har lenge tenkt å skrive et leserinnlegg om noe positivt som skjer i disse vanskelige og dystre koronatider. Først må jeg få takke Per Olav Lundteigen for at han stiller til gjenvalg. Han er jo den eneste vi har på Stortinget fra Buskerud som står på for oss ute i distriktene.

Alle disse nye reformene og sammenslåinger av kommuner har jo slått negativt ut, og er etter veldig manges mening helt feil vei å gå.

Lundteigen er jo også en av de store forkjemperne som har slitt for å bevare Kongsberg sykehus. Dette bærer nå frukter, og positive bevilgninger skjer.

Sykehuset vårt styrkes dag for dag.

Etter hvert håper jeg også at akuttberedskap i kirurgi blir tilbakeført til lokalsykehuset vårt, og at vi også får tilbake røntgenleger i døgnkontinuerlig vakt. Først da kan Kongsberg sykehus gi oss som bor her, og beboerne i Numedalsregionen et fullverdig helsetilbud.

Jeg synes også det er ille at det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen ser ut til å bli for lite for å møte eldrebølgen og diverse pandemier slik det er planlagt per i dag. Burde ikke det nye, flotte sykehuset i Østfold være en lærepenge?

Der har det vært korridorsenger fra dag en, og selv korridorene er så smale at man nesten ikke kommer forbi med senger når det ligger pasienter der. I tillegg er pasientrommene for små, medisinrommene er for små, lite lagerplass osv.

Heldigvis for oss eventuelle pasienter skjer det mye positivt også når det gjelder vitenskap innen helsesektoren. Av den grunn kan vi få hjelp til å leve lenger, noe de fleste av oss ønsker. Derfor blir behovet for kapasiteten ved våre sykehus stadig større. Dette har vi ikke minst i disse koronatider fått smertelig erfare.

Ut ifra omtrent daglige uttalelser i media må vi regne med at slike pandemier står i kø for å bryte ut. Ikke noe hyggelig, men derfor enda viktigere at vi bevilger penger for å være forberedt, og ruster opp sykehusene våre.

Vi trenger både store sentralsykehus og mindre lokalsykehus som kan utfylle hverandre. Alle sykehusene bør dessuten være fullverdige med minimum akuttberedskap i kirurgi og medisin, samt en fullverdig røntgenavdeling og et laboratorium som er oppe 24 timer i døgnet 7 dager i uka!

I disse koronatider hadde det dessuten vært på sin plass å øke kapasiteten ved å pusse opp nedlagte sykehus som f.eks. Kragerø og Rjukan.

Psykiatrien bør også rustes opp. Noen sier at det i Norge bare er litt over 3000 heldøgns senger innen psykiatri. Er det mulig at tallet er så lavt? Det bor jo over 5 millioner mennesker i Norge, og da bør antall heldøgns senger ligge på minimum 10.000 slik at folk får rett hjelp i rett tid!

Jeg ønsker å takke alle som fortsatt kjemper for et fullverdig sykehus her på Kongsberg! Heldigvis unngikk vi at Kongsberg sykehus blei redusert til ei sjukestue i 2014, men kirurger og røntgenleger må på plass igjen i døgnkontinuerligberedskap før lokalsykehuset vårt kan defineres som fullverdig.

Koronaviruset har nok vært en vekker for mange om hvor viktig det er å ha et sykehus i nærheten!