Bygging av flere boliger vil være et kjærkomment tilskudd til Jondalen.

Flere boliger betyr flere innbyggere og vil kunne styrke skolen, barnehagen, idretts- og kulturlivet i bygda.

I sak om etablering av boligfelt i Jondalen ser vi at det ligger an til å bli en kostbar affære, og kanskje ikke mulig å realisere på lang tid.

Grunnen til det handler mye om etablering av vann-og avløpsanlegg.

Kanskje kan vi tenke annerledes og etablere mindre boligfelt i Jondalen med «off-grid-løsninger» for vann og avløp som ikke krever tilkobling til offentlig nett.

Og tenker man alternativt også på energi og byggemetoder kan man få etablert en økogrend i bygda.

Kongsberg har i kommuneplanens samfunnsdel mål om å etablere økosamfunn innen 2030.

Dette kan tenkes både i og utenfor byen.

Hindringene ligger ikke i teknologien, den finnes, og har kan vi skape en vinn-vinn situasjon da vi både får en økogrend samtidig som det blir befolkningsvekst i Jondalen.