Økte omsetningen til nesten 100 millioner kroner

2019 ble et strålende økonomisk år for Uvdal maskinfabrikk, og de er tilbake blant de største private selskapene i Numedal i omsetning. Utsiktene for korona-året 2020 og neste år er derimot mer usikre.