Gå til sidens hovedinnhold

Om å være på bærtur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre i Kongsberg har en særdeles kreativ fortolkning av Kongsberglistas leserinnlegg om industriutvikling, eller helst mangelen på reell støtte til sådan. Å påstå at Kongsberglista og undertegnede er på «bærtur» når det gjelder å støtte industriutviklingen og at vi latterliggjør initiativet som er tatt faller på sin egen urimelighet. Vi kan forsikre både Høyre og alle andre om at vi tar dette på aller største alvor. Vi er svært mange nåværende og tidligere industri- og næringslivsfolk på lista med blant annet mange års erfaring i forretningsutvikling og vi er vant til å sette krav og vant til å vurdere konsekvenser av tiltak.

Et av hovedpoengene med leserinnlegget var at 10 millioner er vel og bra (som det også står i innlegget), men at det ikke monner særlig i den store sammenhengen nå når det er store oppsigelser i Kongsbergindustrien. Forklaringen til at Kongsberg Høyre går såpass høyt på banen med å slå om seg med store ord og selvskryt er kanskje at de er hårsåre for ikke å ha oppnådd større støtte fra sentralt hold?

Et annet poeng som Høyre tydeligvis ikke hadde fått med seg i leserinnlegget er at det er et faktum at det er enklere og ikke minst raskere å etablere nye arbeidsplasser ved å gi støtte til allerede etablert industri fremfor start-ups og desslike. Vi skal selvsagt ha begge deler, men bevilgningen som nå trengs er nærmest å betrakte som krisehjelp og da må man sette inn midlene der hvor de hjelper best og hurtigst.

Apropos støtte fra sentralt hold, så ser vi igjen at Høyre resirkulerer argumentene om at Kongsberglista ikke er del av et sentralt parti og derfor ikke har noen innflytelse på vedtak som gjøres på Stortinget eller i regjering. Det stemmer ikke. Ved å være nøytrale i forhold til de nasjonale politikerne, kan vi snakke med og fremføre kommunens argumenter overfor alle de politiske avskygningene uten å bli tatt til inntekt for noen utover det som måtte være kommunens ønsker og behov. Et eksempel er flyttingen av bommen på Meheia hvor Kongsberglistas Kjell Gunnar Hoff spilte en hovedrolle.

Og hvor har Høyre det fra at Kongsberglista ikke støtter initiativet som er kommet fra bl.a. topplederne i Kongsbergindustrien? Selvsagt gjør vi det. Høyre er såpass «friske» i sine uttalelser at de til og med hevder vi motarbeider arbeidet som Industrilederforum og topplederne i industribedriftene i Kongsberg gjør for å styrke viktige arbeidsplasser i Kongsberg. Dette er en ganske kraftig påstand og vi ville sette pris på om Høyre kunne dokumentere dette. Det er jo også ganske sprekt av Høyre å påberope seg retten til å uttale seg på vegne av nettopp industriforum som så vidt bekjent består av svært oppegående folk med forskjellig politisk ståsted. Ferdig snakka.

Og så syns vi man skal slutte med billig retorikk og med å dra fram begreper som «vertikalsnakking» i den politiske debatten igjen, altså ord som å snakke ned eller opp Kongsbergindustrien eller andre forhold for den saks skyld. Det kan tyde på mangel på gode argumenter at man henfaller til denne type ordbruk. Det er ingen grunn til å hevde at et parti eller enkeltpersoner har intensjoner om å «snakke ned» noe som helst om Kongsberg. Jeg har i alle fall aldri møtt noen som gjør det. Alle som engasjerer seg i politikken eller i frivillig arbeid og så videre ønsker å bidra til noe positivt. Så la oss være enige om at vi alle sammen ønsker å bidra til å sikre en fortsatt sterk og livskraftig industri i Kongsberg, men at det er forskjellige meninger om hvordan dette best kan gjøres. Høyre har ingen enerett på svaret på dette svært alvorlige spørsmålet.

Og for å avslutte med noen ord om Høyres fargerike metafor «bærtur» så er jo det en veldig flott høstaktivitet og en fin ting å gjøre, det er «grønt», det er bær(e) kraftig, det er sirkulærøkonomi, det bidrar til selvforsyning og det fremmer folkehelsen.

Kommentarer til denne saken