Gå til sidens hovedinnhold

Om abort, kristendom og barn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kristelig Folkeparti presenterer stolt på sine nettsider følgende som utgangspunkt for sin politikk:

«Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.»

Abortdebatten er igjen på tapetet. Og det er hensynet til det ufødte barn det ihht KRF dreier seg om.

KrF er stolte over at de for et par år siden fikk til for de det rammer, en forverring av lovverket om abort.

Og hvilket syn på barn er det som forfektes av kristendommen?

I 3. Mosebok står det: «Og tror dere ennå ikke på herren din gud, skal du som straff spise dine sønners kjøtt og spise dine døtres kjøtt.»

Abort er synd, men kannibalisering av egne barn er i henhold til herrens påbud.

Første samuelsbok 15:2-4: «Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

Andre kongebok, 2:23-24: «forbannet han dem i Herrens navn. Og to bjørner kom ut av skogen og rev i hjel førtito av barna.'»

Andre Mosebok, 20:4-5: «For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg.' Tippoldefars synd skal altså ramme barna.»

Evangeliet etter Matteus, 10:34-39: «Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig»

Og dette er bare en del av de stedene i bibelen hvor barns skjebne tilhører bibelens verdigrunnlag. Jeg undres om de som fronter KrF i det hele tatt har lest sin bibel hva barn angår. Og har de lest dette, må en undres over redelighetsnivået. Barn er tydeligvis ikke så viktige som KrF vil ha det til.

I ingressen skriver KrF om menneskerettigheter som er forankret i bibelen.

I Lukas evangelium står det: «Og disse mine fiender som ikke vil ha meg til konge, før dem fram for mine øyne og hugg dem ned.»

Menneskerettigheter? Dømmes etter lov og dom?

Folk med det verdigrunnlaget som bibelen representerer, bør vel tenke gjennom om de har noen rett til å være bestyrere for verdier i et moderne samfunn. Kannibalisering av egne barn og summariske massehenrettelser av folk som er ideologisk uenige, bidrar neppe til å danne det rette grunnlaget for medvirkning i et moderne demokrati. Hva enten det gjelder abort eller andre etiske spørsmål.

Kommentarer til denne saken