Lp beskriver Kongsberglista som et «artig blaff» i en nylig publisert artikkel. Vi i nevnte lokalparti setter stor pris på at vi blir betegnet som «artige» fordi vi, sammen med flere andre partier har klart å bringe humor og godt humør inn i det lokale debattklima. Det var ikke akkurat sånn på de første UMU-møtene i 2015.

Videre er det interessant å legge merke til tidsbegrepet som Lp opererer med, i og med at de definerer sju år som et «blaff». Kanskje det er derfor at de nå, ett år før kommunevalget allerede utpeker valgets vinnere og tapere. Beundringsverdig, rett og slett, og ikke uten et lettere humoristisk islett.

Til sist en kommentar om at vi ikke har vært så «synlige» i media den siste tiden. Det skyldes at svært mange av sakene som er blitt behandlet i politiske fora har skapt konsensus, altså stor enighet på tvers av partigrenser. Det har derfor ikke vært noen grunn for å «skape debatt» og å sette opp kunstige diskusjoner og polarisering som Lp tydeligvis er opptatt av.