– Om dette varer over lang tid så er det katastrofe for oss, da er det ikke noe treningssenter lenger

Flere av treningssentrene i byen er bekymret for fremtiden om korona-stengingen blir langvarig, og er prisgitt at kundene fortsatt blir – og betaler.