Først tror vi nesten ikke dette forferdelige har skjedd, det er vondt å ta innover seg. Så leter vi etter vår rolle, vi ønsker så inderlig at vi har gjort alt vi skulle.

I dette må vi minne oss om at vi ikke er hovedpersonene, det er det de som mistet sitt liv og de som mistet sine som er.

Vi ser at det letes etter skyldige for den alvorlige hendelsen. Det er nevnt mulig systemsvikt mellom politi og helsevesen, nedprioritering av alvorlig psykisk syke i psykisk helsevern, tvang versus frivillighet osv.

Systemsvikt må vi finne frem til. Det er viktig at vi forstår hvorfor og at vi lærer. I kjølvannet av et tilsyn ved Kongsberg DPS som er referert i media, har vi jobbet mye med forbedring. Da tilsynet ble gjennomført i 2017, var det for en mindre del av DPSet, anslagsvis i en seksjon hvor omtrent 20 prosent av våre ansatte har sin arbeidsplass. Ut ifra det avviket vi fikk, benyttet vi da anledningen til å arbeide med forbedring i hele avdelingen. Ble vi bedre? Ja. Ble vi perfekte? Nei. Vi må aldri slappe av, men fortsette å jobbe med åpenhet, retningslinjer, holdninger og praksis.

I disse dager er det mange som leter etter steiner som bør snus. Da er det vanskelig for medarbeidere å oppleve det som om «snudd stein» nå blir kastet mot dem.

Steinkasting er risikofylt, det kan lett komme noen til skade.

De som jobber i utsatte tjenester på Kongsberg, er også berørte av tragedien. Noen som naboer, pårørende og venner. Alle som medlemmer i et lokalsamfunn. Vi er profesjonelle og vi er medmennesker.

Når enkeltmennesker opplever seg mistenkeliggjort eller hengt ut for å gjøre en dårlig jobb, når noen blir kontaktet ute og kritisert, da må vi stoppe opp.

Vi som representerer og arbeider i etater, har et særs ansvar for det klima vi nå skaper.

Det vil aldri bli mening i det som skjedde, men vi skylder både oss selv og pårørende ydmykhet og raushet i tiden fremover. Da er det lettere å snu steinene.